FSGN Bestuur en Advies Commissie:

De FSGN is een Stichting waarvan het bestuur momenteel wordt gevormd door:

Hans van Aken – Voorzitter
Johan Vogelaar – Penningmeester
Eric Fluitman – Secretaris
Donald Tap – Bestuurslid Algemeen
Edwin Roosenbrand – Bestuurslid Algemeen

De Stichting heeft naast het bestuur nog een Advies Commissie die het bestuur ondersteunt. De commissie bestaat momenteel uit:

Astrid van Steenderen
Ad van den Berg
Marcel van de Molen